Добре дошли в
AutoRacing Georgiev
Какво предлагаме

Ние ви предлагаме


Добра подготовка

Пълна подготовка относно правилата и упваление

Удобно време

Кормуване в удобно за Вас време

Добре подготвени

Възможност за вземане на допълнителни часове по Ваше желание

Нов автомобил

Нов автомобил, включващ всички екстри, които да осигурят Вашият комфорт и лесно, и приятно обучение

Гъвкавост

Възможност за разсрочено плащане

Категория "B"


За да Ви запишем и включим в курс за обучение, Вие трябва:


  • Да сте на възраст поне 17години и 9 месеца;

  • Да сте завършили най-малко основно образование;

  • Да отговаряте на изискванията за физическа годност за водачите на МПС от категорията В. Физическата годност на водачите и на кандидатите за водачи на МПС се установява с медицински преглед и резултатите от прегледа и заключението за годността на кандидата се нанасят в „Карта за медицински преглед на водач на МПС“ със срок на валидност една година;

Необходими документи за кандидатстване на курс по управление на МПС:

Необходими документи за издаване на СУМПС:

БЧК


След като сте преминали своето обучение и сте положили успешно изпитите пред ИА „Автомобилна администрация“ (ДАИ), Ви остава една последна стъпка преди да подадете документите си в Пътна полиция – да преминете курс по първа долекарска помощ за кандидат-водачи на МПС. Курсовете по първа долекарска помощ за кандидат-водачи на МПС не са част от шофьорския курс и се провеждат от Български червен кръст. Програмата на курса е сертифицирана със знака за качество от Европейския референтен център по първа помощ – Париж, Франция /ЕFAC/, и удостоверенията, издадени от БЧК, са валидини в ЕС за 5 годишен период. Обучението включва теоретична подготовка и практически упражнения в рамките на 8 учебни часа. На курсистите се предоставя учебно ръководство.
Листовки


След приключване на теоретичното обучение всеки кандидат полага вътрешен теоретичен изпит, като успешното му преминаване дава право на явяване на изпит пред ИА „Автомобилна администрация“ (ДАИ). При теоретичните изпити кандидатите решават изпитни тестове (листовки). Всеки изпитен въпрос има два, три или четири отговора, от които един, два или три верни. Счита се, че на въпроса е отговорено правилно, когато кандидатът е отбелязал всички верни отговори и не е отбелязал някой от грешните отговори. Относителната тежест на всеки изпитен въпрос е предварително определена, като при оценяването той носи съответно 1, 2 или 3 точки. Всеки изпитен тест съдържа 45 въпроса, като общият брой на точките е 97, а продължителността на изпита е 40 минути. Изпитът е успешен, когато кандидатът е отговорил на въпроси, носещи му най-малко 87 точки. Официалните изпитни тестове може да намерите на https://www.avtoizpit.com/

Свържете се с нас


Facebook: Георги Георгиев

E-mail: Георги Георгиев

Телефон 1: +359 894 769 237

Телефон 2: +359 899 675 708